Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natoral n. Afisati cifrele distincte ale lui n (in orice ordine).
Exemplu: Cifrele distincte ale lui 234542 sunt 2, 3, 4 si 5.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n,r,c;
	cout<<"n="; cin>>n;
	while(n>0)
	{
		c=n%10;
		cout<<c;
		r=0;
		while(n>0)
		{
			if(n%10!=c) r=r*10+n%10;
			n=n/10;
		}
		n=r;
	}
	return 0;
}

sau

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int n,c,g,m;
	cin>>n;
	for(c=0;c<=9;c++)
	{
		m=n;
		g=0;
		while(m>0)
		{
			if(m%10==c) g=1;
			m=m/10;
		}
		if(g) cout<<c<<" ";
	}
	return 0;
}

06 iul 2020
Site-ul conține 883 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian