Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Divide et Impera Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


QuickSort


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int poz(int a[50000], int s, int d)
{
  int i,j,di,dj,aux;
  i=s; j=d; di=0; dj=1;
  while(i<j)
  {
   if(a[i]>a[j])
   {
     aux=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=aux;
     di=1-di; dj=1-dj;
   }
   i=i+di;
   j=j-dj;
  }
  return j;
}

void QS(int a[50000], int s, int d)
{
  int p;
  if(s<d)
  {
    p=poz(a,s,d);
    QS(a,s,p-1);
    QS(a,p+1,d);
  }
}

void citire(int a[50000], int &n)
{
  int i;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++) fin>>a[i];
}

void afis(int a[50000], int n)
{
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++) fout<<a[i]<<"\n";
}

int main()
{
  int a[50000], n;
  citire(a,n);
  QS(a,1,n);
  afis(a,n);
  return 0;
}


sau


#include<iostream.h>

int a[100],n;

void QS(int x , int y)//Quicksort
	{

	  if (x < y)
	  {
	   int i, j,aux,m;
	   m = a[(x+y)/2];
	   i = x-1;
	   j = y+1;
	   while (i < j)
	    {
		do j--;
		while (a[j] > m);
		do i++;
		while (a[i] < m);
		if (i < j)
		{
		  int aux;
		  aux = a[i];
		  a[i] = a[j];
		  a[j] = aux;
		}
	   }
	   QS(x, j);
	   QS(j+1,y);
	  }
	}

void main()
	{  int i;
	  cin>>n;
	  for(i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
	  QS(1, n);
	  for(i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";

	}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro