Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Elemente de baza C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Exemplu de utilizare a functiilor de prelucrare a tipului string.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace P12_string
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string s = "ana are mere";
      Console.WriteLine(s.IndexOf('r'));//cauta caracter
      Console.WriteLine(s.IndexOf("mere"));//cauta sir
      Console.WriteLine(s.IndexOf('r', 3, 3));//cauta caracter de la pozizia 3, pe 3 caractere 

      s=s.Insert(8, "multe ");//inserez sir la pozitia
      Console.WriteLine(s);

      s = s.Remove(13);//sterge tot de la poz 13 pana la final
      Console.WriteLine(s);
      s = s.Remove(5,3);//sterge 3 caractere de la poz 5
      Console.WriteLine(s);

      s = s.Replace('a', '*');//inlocuiesc a cu *
      Console.WriteLine(s);

      s = "ana are mere";
      s = s.Substring(4);// ia sirul incepand cu poz 4
      Console.WriteLine(s);
      s = s.Substring(2, 3);//ia primele 3 caractere de la poz 2
      Console.WriteLine(s);

      s = "ana are mere";
      s = s.ToUpper();//transforma literele mici in mari
      Console.WriteLine(s);
      s = s.ToLower();//transforma literele mari in mici
      Console.WriteLine(s);

      s = "  " + s + "  ";
      Console.WriteLine(s);
      s = s.Trim();//elimina spatiile de la inceput si sfarsit
      Console.WriteLine(s);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro