Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Elemente de baza C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


pbinfo.ro -> Aliniere


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace aliniere
{
  class elev
  {
    public char s;//B sau F
    public int h, p;//inaltimea si pozitia

    public bool maimic(elev e)
    {//verific daca elevul curent < e
      if (this.s > e.s) 
        return true;
      if (this.s == e.s && this.h < e.h)
        return true;
      if (this.s == e.s && this.h == e.h 
        && this.p<e.p)
        return true;
      return false;
    }
  }

  class Program
  {
    static void citire(out elev[] E, out int n)
    {
      n = int.Parse(Console.ReadLine());
      E = new elev[n + 1];
      for(int i=1;i<=n;i++)
      {
        string l = Console.ReadLine();
        string[] s = l.Split();
        elev e = new elev();
        e.s = s[0][0];//B sau F
        e.h = int.Parse(s[1]);//inaltimea
        e.p = i;//pozitia
        E[i] = e;//adaug in E
      }
    }

    static void inter(ref elev x, ref elev y)
    {
      elev aux = x;
      x = y;
      y = aux;
    }

    static void ordonare(ref elev[] E, int n)
    {
      for (int i = 1; i < n; i++)
        for (int j = i + 1; j <= n; j++)
          if (E[i].maimic(E[j]))
            inter(ref E[i], ref E[j]);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      elev[] E;
      int n;
      citire(out E, out n);
      ordonare(ref E, n);
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        Console.Write(E[i].p + " ");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro