Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (12)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (12)

   Home Grafuri neorientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2017
Bacalaureat 2017 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2017
Subiecte si rezolvări 2010-2017
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
Teme proiect
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Subiecte atestat 2014 CNLR
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se da un graf neorientat cu n noduri si m muchii precizat prin lista muchiilor. Calculati distantele minime dintre oricare doua noduri ale grafului si afisati distantele intr-o matrice A (nXn) in care fiecare element A[x][y] este egal cu distanta minima de la varful x la varful y. Distanta minima dintre doua varfuri este egala cu lungimea celui mai scurt lant care are cele doua noduri ca extremitati. Se va folosi parcurgerea in latime.
Exemplu:
date.in
8 9
1 2
1 4
2 3
3 4
3 5
5 6
7 8
4 6
date.out
0 1 2 1 3 2 # #
1 0 1 2 2 3 # #
2 1 0 1 1 2 # #
1 2 1 0 2 1 # #
3 2 1 2 0 1 # #
2 3 2 1 1 0 # #
# # # # # # 0 1
# # # # # # 1 0
(# semnaleaza faptul ca nu exista lant intre doua varfuri)


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int A[100][100], D[100][100],n,m;

void citire()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int x,y;
    fin>>x>>y;
    A[x][y]=A[y][x]=1;
  }
}

void BF(int s)
{
  int C[100]={0};
  int d[100]={0};
  int st,dr,i;
  C[1]=s;
  d[s]=1;
  st=dr=1;
  while(st<=dr)
  {
    for(i=1;i<=n;i++)
      if(A[C[st]][i] && d[i]==0)
      {
        dr++;
        C[dr]=i;
        d[i]=d[C[st]]+1;
      }
    st++;
  }
  for(i=1;i<=dr;i++) D[s][C[i]]=d[C[i]]-1;
}

int main()
{
  citire();
  int i,j;
  for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=n;j++) D[i][j]=-1;
  for(i=1;i<=n;i++) BF(i);
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    for(j=1;j<=n;j++)
      if(D[i][j]!=-1) fout<<D[i][j]<<" ";
      else fout<<"# ";
    fout<<endl;
  }
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (12)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (12)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro