Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Grafuri orientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un graf orientat cu n varfuri si m arce prin lista arcelor. Se citeste apoi un numar natural k mai mic decat n.
a) Afisati toate subgrafurile cu k varfuri ale subgrafului dat.
b) Afisati numarul maxim de arce ale unui subgraf cu k varfuri ale grafului dat.
c) Afisati cate dintre subgrafurile cu k varfuri ale subgrafului dat sunt complete.
Exemplu:
date.in
5 9
1 2
1 3
3 4
4 1
2 5
5 3
3 2
4 2
2 1
4
date.out
varfuri: 1 2 3 4
arce: (1,2) (1,3) (2,1) (3,2) (3,4) (4,1) (4,2)
varfuri: 1 2 3 5
arce: (1,2) (1,3) (2,1) (2,5) (3,2) (5,3)
varfuri: 1 2 4 5
arce: (1,2) (2,1) (2,5) (4,1) (4,2)
varfuri: 1 3 4 5
arce: (1,3) (3,4) (4,1) (5,3)
varfuri: 2 3 4 5
arce: (2,5) (3,2) (3,4) (4,2) (5,3)
maxim de arce: 7
numar de subgrafuri complete: 1


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int A[100][100], x[100],k,n,m,maxa=0,cc=0;

void citire()
{
  int i,j,p;
  fin>>n>>m;
  for(p=1;p<=m;p++)
  {
    fin>>i>>j;
    A[i][j]=1;
  }
  fin>>k;
}

void afis(int k)
{
  int i,j,c=0,ok=1;
  fout<<"varfuri: ";
  for(i=1;i<=k;i++) fout<<x[i]<<" ";
  fout<<endl<<"arce: ";
  for(i=1;i<=k;i++)
    for(j=1;j<=k;j++)
      if(A[x[i]][x[j]])
      {
        fout<<"("<<x[i]<<","<<x[j]<<") ";
        c++;
      }
  fout<<endl;
  if(c>maxa) maxa=c;
  for(i=1;i<=k;i++)
    for(j=i+1;j<=k;j++)
      if(A[x[i]][x[j]]+A[x[j]][x[i]]==0) ok=0;
  if(ok) cc++;
}

void back(int k, int pas)
{
  for(int i=x[pas-1]+1;i<=n;i++)
  {
    x[pas]=i;
    if(pas==k) afis(k);
    else back(k,pas+1);
  }
}

int main()
{
  citire();
  back(k,1);
  fout<<"maxim de arce: "<<maxa<<endl;
  fout<<"numar de subgrafuri complete: "<<cc;
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro