Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Grafuri orientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un graf orientat cu n varfuri si m arce prin lista arcelor. Se da numar natural k mai mic decat n si k varfuri ale grafului.
Afisati toate drumurile elementare care au ca extremitate initiala varful 1, ca extremitate finala varful n si care trec prin cele k varfuri citite in ordinea in care au fost citite.
Exemplu:
date.in
7 13 3 (n,m,k)
1 2
1 3
2 3
2 6
2 5
3 1
3 5
3 6
4 5
4 7
5 7
7 6
6 4
2 6 4 (cele k varfuri)
date.out
1 2 3 6 4 5 7
1 2 3 6 4 7
1 2 6 4 5 7
1 2 6 4 7


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int A[50][50],n,m,k;
int x[50],p[50],pus[50],b[50];

void afis(int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++) fout<<x[i]<<" ";
  fout<<endl;
}

int bun(int pas)
{
  if(p[x[pas]]>=2)
    for(int i=1;i<=k;i++)
      if(p[b[i]]>0 && p[b[i]]<p[x[pas]] && !pus[b[i]]) return 0;
  return 1;
}

int sol(int pas)
{
  for(int i=1;i<=k;i++)
    if(!pus[b[i]]) return 0;
  return 1;
}

void back(int k, int pas)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  if(!pus[i] && A[x[pas-1]][i])
  {
    x[pas]=i;
    pus[i]=1;
    if(bun(pas))
      if(x[pas]==n && sol(pas)) afis(pas);
      else back(k,pas+1);
    pus[i]=0;
  }
}

int main()
{
  int v1,v2;
  fin>>n>>m>>k;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>v1>>v2;
    A[v1][v2]=1;
  }
  for(int i=1;i<=k;i++)
  {
    fin>>b[i];
    p[b[i]]=i;
  }
  x[1]=1;
  pus[1]=1;
  back(k,2);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro