Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Grafuri orientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Drumuri de cost minim de la un nod la toate celelalte - algoritmul lui Dijkstra
Se citeste un graf orientat cu n noduri si m arce, etichetate cu valori naturale. Sa se calculeze costurile minime ale dumurilor de la un nod citit la toate celelalte. Sa se afiseze drumurile pentru care s-au obtinut costurile minime.


#include<fstream.h>
const int max=15000;
int c[20][20],d[20],t[20],p[20],n,m,s;
ifstream f("d.in");
ofstream g("d.out");

void citire()
{ int i,j,x,y,cost;
 f>>n>>m;
 for(i=1;i<=n;i++)
  for(j=1;j<=n;j++)
   if(i==j) c[i][j]=0;
   else c[i][j]=max;
 for(i=1;i<=m;i++)
  { f>>x>>y>>cost;
   c[x][y]=cost;
  }
}

void dijkstra(int s)
{ int i,j,k,min;
 for(i=1;i<=n;i++)
   { d[i]=c[s][i];
    if(i!=s && d[i]!=max) t[i]=s;
   }
 p[s]=1;
 for(k=1;k<n;k++)
  { min=max;
   for(i=1;i<=n;i++)
    if(!p[i] && d[i]<min) { min=d[i]; j=i;
			   }
   for(i=1;i<=n;i++)
    if(!p[i])
    if(d[i]>d[j]+c[j][i])
	 { d[i]=d[j]+c[j][i];
	  t[i]=j;
	 }
   p[j]=1;
  }
}

void drum(int i)
{ if(t[i]) drum(t[i]);
 g<<i<<" ";
}

void main()
 { citire();
  f>>s;
  dijkstra(s);
  for(int i=1;i<=n;i++)
  if(i!=s)
  {g<<s<<"->"<<i<<": ";
   drum(i);
   g<<"="<<d[i]<<endl;
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro