Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Grafuri orientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se da un graf orientat cu n varfuri si m arce prin lista arcelor. Se numeste arc inutil un arc cu proprietatea ca are extremitatile in componente tare conexe diferite. Afisati numarul de arce inutile si care sunt acestea.
Exemplu:
graf.in
8 11
1 3
3 5
5 7
7 1
2 6
6 8
8 2
1 4
4 6
4 8
4 2
graf.out
4
1 4
4 2
4 6
4 8


//CU COMPONETELE TARE CONEXE
#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("graf.in");
ofstream fout("graf.out");

int A[101][101],n,m,S[101],P[101],c,k;

void DF_succ(int v, int c)
{
  S[v]=c;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!S[i] && A[v][i])
      DF_succ(i,c);
}

void DF_pred(int v, int c)
{
  P[v]=c;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!P[i] && A[i][v])
      DF_pred(i,c);
}

int main()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int x,y;
    fin>>x>>y;
    A[x][y]=1;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!S[i])
    {
      c++;
      DF_succ(i,c);
      DF_pred(i,c);
      for(int j=1;j<=n;j++)
        if(S[j]!=P[j])
          S[j]=P[j]=0;
    }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(A[i][j]==1)
        if(S[i]!=S[j]) k++;
  fout<<k<<endl;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(A[i][j]==1)
        if(S[i]!=S[j])
          fout<<i<<" "<<j<<endl;
  return 0;
}

//CU ROY-WARSHALL
#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("graf.in");
ofstream fout("graf.out");

int A[101][101],B[101][101],n,m,k;

void RW()
{
  for(int k=1;k<=n;k++)
    for(int i=1;i<=n;i++)
      for(int j=1;j<=n;j++)
        if(B[i][j]==0) B[i][j]=B[i][k]*B[k][j];
}

int main()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int x,y;
    fin>>x>>y;
    B[x][y]=A[x][y]=1;
  }
  RW();
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(A[i][j]==1 && B[j][i]==0) k++;
  fout<<k<<endl;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(A[i][j]==1 && B[j][i]==0)
          fout<<i<<" "<<j<<endl;
  return 0;
}
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro