Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Liste inlantuite Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


In doua fisiere text f1.in si f2.in se gasesc 2 multimi A si respectiv B cu elemente numere naturale.
a) Sa se creeze cate o lista liniara simplu inlantuita pentru memorarea elementelor din fiecare dintre cele 2 multimi.
b) Sa se creeze o lista liniara simplu inlantuita care se memoreze reuniunea celor 2 multimi.
c) Sa se creeze o lista liniara simplu inlantuita care se memoreze intersectia celor 2 multimi.


#include<fstream.h>
fstream f("f1.in",ios::in);
fstream g("f2.in",ios::in);
struct nod{int info;
	   nod*leg;
	  };
nod *p1,*p2, *p3, *p4;

void adaugf(nod *&prim,int x)
{nod *nou=new nod;
 nou->info=x;
 nou->leg=prim;
 prim=nou;
}

void citire()
{int x;
 while(f>>x)adaugf(p1,x);
 while(g>>x)adaugf(p2,x);
}

void afis(nod *prim)
{nod *p=prim;
 while(p){cout<<p->info<<" ";p=p->leg;}
 cout<<endl;
}

int gasit(nod *prim,int x)
{nod *p=prim;
 while(p){if(p->info==x)return 1;
	  p=p->leg;
	 }
  return 0;
}

void reuniune(nod *p1,nod *p2, nod *&p3)
{nod *p=p1;
 while(p){
	  adaugf(p3,p->info);
	  p=p->leg;
	 }
 p=p2;
 while(p)
 {if(!gasit(p1,p->info))adaugf(p3,p->info);
  p=p->leg;
 }
}

void intersectie(nod *p1,nod *p2, nod *&p3)
{nod *p=p2;
 while(p)
 {if(gasit(p1,p->info))adaugf(p3,p->info);
  p=p->leg;
 }
}
void main()
{citire();
 reuniune(p1,p2,p3);
 afis(p3);
 intersectie(p1,p2,p4);
 afis(p4);
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro