Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (14)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se determine daca vectorul a este o permutare a multimii {1, 2, ...,n}.
Exemplu: vectorul 4 3 2 5 1 este o permutare a multimii 1 2 3 4 5, dar vectorul 4 2 1 5 5 nu este.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a[100],n,i,j,aux,p;
	cout<<"n="; cin>>n;
	for(i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=i+1;j<=n;j++)
			if(a[i]>a[j])
			{
				aux=a[i];
				a[i]=a[j];
				a[j]=aux;
			}
	p=1;
	for(i=1;i<=n;i++) 
		if(a[i]!=i) p=0;
	if(p==1) cout<<"da";
		else cout<<"nu";
	return 0;
}

20 feb 2019
Site-ul conține 875 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian