Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (14)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n si un vector cu 2*n elememente numere naturale. Construiti n fractii folosind elementele vectorului astfel incat suma fractiilor sa fie maxima si fiecare element sa apara intr-o singura fractie.
Exemplu: n=3 si vectorul 3 2 4 7 8 6 , fratiile vor fi 8/2 7/3 6/4.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a[100],aux,n,i,j;
	cout<<"n="; cin>>n;
	for(i=1;i<=2*n;i++) cin>>a[i];
	for(i=1;i<=2*n;i++)
		for(j=i+1;j<=2*n;j++)
			if(a[i]<a[j])
			{
				aux=a[i];
				a[i]=a[j];
				a[j]=aux;
			}			
    for(i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<"/"<<a[2*n+1-i]<<endl;
	return 0;
}

19 ian 2019
Site-ul conține 875 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian