Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Tablouri Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Din fisierul de intrare secvk.in se citesc de pe prima linie numerele n si k, iar pe a doua linie n numere naturale separate prin spatii. Sa se determine o secventa de elemente de lungime k cu suma elementelor maxima si sa se afiseze in fisierul secvk.out.
Se cer doua solutii: una cu ordinul de complexitate n si cea de a doua cu ordinul de complexitate n patrat.
Exemplu:
secvk.in
8 3
5 6 1 2 6 7 4 3
secvk.out
6 7 4


//Varianta O(n)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("secvk.in");
ofstream fout("secvk.out");

int main()
{
  int n,k,a[100001],s,smax=0,dr;
  fin>>n>>k;
  for(int i=1;i<=n;i++) fin>>a[i];
  s=0;
  for(int i=1;i<=k;i++) s=s+a[i];
  smax=s;dr=k;
  for(int i=k+1;i<=n;i++)
    {
      s=s+a[i]-a[i-k];
      if(s>smax)
      {
        smax=s;
        dr=i;
      }
    }
  for(int i=dr-k+1;i<=dr;i++) fout<<a[i]<<" ";
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

//Varianta O(n*n)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("secvk.in");
ofstream fout("secvk.out");

int main()
{
  int n,k,a[100001],s,smax=0,dr;
  fin>>n>>k;
  for(int i=1;i<=n;i++) fin>>a[i];
  
  for(int i=1;i<=n-k+1;i++)
  {
    s=0;
    for(int j=i;j<i+k;j++) s=s+a[j];
    if(s>smax)
    {
      smax=s;
      dr=i+k-1;
    }
  }
  for(int i=dr-k+1;i<=dr;i++) fout<<a[i]<<" ";
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro