Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (109)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (49)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (85)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (10)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Construiti si afisati o matrice patratica de ordin n dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=5:
5 4 3 2 1
4 5 4 3 2
3 4 5 4 3
2 3 4 5 4
1 2 3 4 5

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n,A[11][11];
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(i==j) A[i][j]=n;
      else if(i<j) A[i][j]=A[i][j-1]-1;
         else A[i][j]=A[i-1][j]-1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

16 oct 2018
Site-ul conține 867 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian