Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Tablouri Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Construiti si afisati o matrice patratica dupa urmatoarea regula:
Pe primul chenar al matricii se pune cifra unitatilor lui n, pe al doilea chenar cifra zecilor lui n, etc.
Exemplu: Pentru n=273 rezulta matricea:
3 3 3 3 3
3 7 7 7 3
3 7 2 7 3
3 7 7 7 7
3 3 3 3 3


#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n, nc=0, A[20][20], B[10];
  cin>>n;
  while(n>0)
  {
    B[++nc]=n%10;
    n=n/10;
  }
  if(nc%2==1) n=2*nc-1;
  else n=2*nc;
  //cu diferenta minima pana la margine
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      {
        int dmin=10;
        if(i-1<dmin) dmin=i-1;
        if(n-i<dmin) dmin=n-i;
        if(j-1<dmin) dmin=j-1;
        if(n-j<dmin) dmin=n-j;
        A[i][j]=B[dmin+1];
      }
  //sau cu simetrie fata de diagonala secundara
  /*
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;i+j<=n+1;j++)
      if(i<j) A[i][j]=A[n+1-j][n+1-i]=B[i];
      else A[i][j]=A[n+1-j][n+1-i]=B[j];
  */
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro