Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Tablouri Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Lucrare matrici nepatratice IX B Randul 1
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, n si m numere pare (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati elementul minim din matrice.
b) Afisati numarul de linii pe care apare elementul minim .
c) Afisati coloanele care au elementele ordonate strict descrescator.
d) Afisati in orice ordine elementele care sunt unice pe linia pe care se afla.
e) Sa se interschimbe cele doua coloane alaturate de la mijlocul matricii si sa se afiseze matricea obtinuta.
Exemplu:
date de intrare:
4 6
6 3 4 2 4 7
2 1 3 4 3 3
1 3 9 3 2 2
3 2 1 1 1 1
date de iesire
1 (a)
3 (b)
4 3 2 1 (c)
7 3 2 1
2 3 6 7 1 2 4 1 9 2 3 sau 6 3 2 7 2 1 4 1 9 3 2 (d)
6 3 2 4 4 7 (e)
2 1 4 3 3 3
1 3 3 9 2 2
3 2 1 1 1 1


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("matrice.in");
ofstream fout("matrice.out");

int main()
{
  int n,m,A[101][101];
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>A[i][j];
  //a) Calculati si afisati elementul minim din matrice
  int min=1000;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      if(A[i][j]<min) min=A[i][j];
  fout<<min<<endl;
  //b) Afisati numarul de linii pe care apare elementul minim din matrice
  int c=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    int gasit=0;
    for(int j=1;j<=m;j++)
      if(A[i][j]==min) gasit=1;
    if (gasit==1) c++;
  }
  fout<<c<<endl;
  //c) Afisati coloanele cu elementele ordonate strict descrescator
  for(int j=1;j<=m;j++)
  {
    int ok=1;
    for(int i=1;i<n;i++)
      if(A[i][j]<=A[i+1][j]) ok=0;
    if(ok==1)
    {
      for(int i=1;i<=n;i++) fout<<A[i][j]<<" ";
      fout<<endl;
    }
  }
  //d) Afisati in orice ordine elementele care sunt unice pe linia lor
  //Varianta cu vector de frecventa:
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    int F[1001]={0};
    for(int j=1;j<=m;j++)
      F[A[i][j]]++;
    for(int v=0;v<=1000;v++)
      if(F[v]==1) fout<<v<<" ";
  }
  fout<<endl;
  //varianta cu numarare a aparitiilor
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
    {
      int ap=0;
      for(int k=1;k<=m;k++)
        if(A[i][j]==A[i][k]) ap++;
      if(ap==1) fout<<A[i][j]<<" ";
    }
  fout<<endl;
  //varianta cu reducere la absurd
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
    {
      int ok=1;
      for(int k=1;k<=m;k++)
        if(j!=k && A[i][j]==A[i][k]) ok=0;
      if(ok==1) fout<<A[i][j]<<" ";
    }
  fout<<endl;
  //e) Sa se interschimbe cele doua coloane alaturate de la mijlocul matricii si sa se afiseze matricea obtinuta
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    int aux=A[i][m/2];
    A[i][m/2]=A[i][m/2+1];
    A[i][m/2+1]=aux;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro