Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (14)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000]. Calculati si afisati cel mai mare divizor comun al elementelor de pe fiecare coloana a matricii citite.
Exemplu:
matrice.in
3 3
2 4 135
3 160 15
7 6 30
matrice.out
1 2 15

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("matrice.in");
ofstream fout("matrice.out");

int main()
{
  int A[101][101],n,m;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>A[i][j];
  for(int j=1;j<=m;j++)
  {
    int x=A[1][j];
    for(int i=2;i<=n;i++)
      {
        int y=A[i][j];
        while(y!=0)
        {
          int r=x%y; x=y; y=r;
        }
      }
    fout<<x<<" ";
  }
  return 0;
}

20 feb 2019
Site-ul conține 875 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian