Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Tablouri Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000]. Afisati liniile cu numar maxim de de elemente disticte.
Exemplu:
matrice.in
5 6
4 2 3 4 5 4
2 3 4 5 6 4
4 3 2 5 4 4
6 7 5 6 7 4
1 2 5 4 6 4
matrice.out
2 3 4 5 6 4
1 2 5 4 6 4
Explicatie : Liniile 2 si 5 contin cate 5 numere distincte, restul liniilor avand cate 4.


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("matrice.in");
ofstream fout("matrice.out");

int main()
{
  int A[101][101],n,m,B[101],max=0;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>A[i][j];
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    int F[1001]={0};//vector de frecventa
    for(int j=1;j<=m;j++)
      F[A[i][j]]++;
    int c=0;
    for(int k=1;k<=1000;k++)
      if(F[k]>0) c++;//numar elementele care apar
    B[i]=c;//le retin in B
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(B[i]>max) max=B[i];//maximul din B
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(B[i]==max)//liniile cu maxim de distincte
    {
      for(int j=1;j<=m;j++)
        fout<<A[i][j]<<" ";
      fout<<endl;
    }
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro