Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (109)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (49)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (85)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (10)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=6.
1 2 3 4 5 0
6 7 8 9 0 5
10 11 12 0 9 4
13 14 0 12 8 3
15 0 14 11 7 2
0 15 13 10 6 1

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int A[101][101],n,x=1;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;i+j<=n+1;j++)
      if(i+j==n+1) A[i][j]=0;
      else A[i][j]=A[n+1-j][n+1-i]=x++;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

16 oct 2018
Site-ul conține 867 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian