Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Tablouri Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Din fisierul patrate.in se citesc doua numere naturale n si k (n,k<=100) si apoi se citesc cate 4 numere naturale x,y,l,c (<100) de pe fiecare din urmatoarele k linii ale fisierului. Semnificatia acestora este: x e linia coltului stanga sus, y e coloana coltului stanga sus, l lungimea, iar c este culoare unui patrat. Plasati cele k patrate intr-o matrice patratica cu n linii si n coloane si afisati matricea obtinuta. Datele de intrare asigura faptul ca patratele nu se suprapun si nu depasesc dimensiunile matricii. Elementele din matrice care nu fac parte din nici un patrat vor avea valoarea 0.
Exemplu:
patrate.in
7 6
3 4 2 3
1 1 3 1
1 4 2 2
4 1 3 2
5 4 3 4
2 6 2 1
patrate.out
1 1 1 2 2 0 0
1 1 1 2 2 1 1
1 1 1 3 3 1 1
2 2 2 3 3 0 0
2 2 2 4 4 4 0
2 2 2 4 4 4 0
0 0 0 4 4 4 0


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("patrate.in");
ofstream fout("patrate.out");

int A[101][101],n,p;

int main()
{
  fin>>n>>p;
  for(int k=1;k<=p;k++)
  {
    int x,y,l,c;
    fin>>x>>y>>l>>c;
    for(int i=x;i<x+l;i++)
      for(int j=y;j<y+l;j++)
        A[i][j]=c;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro