Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (109)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (49)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (85)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (11)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=9.
5 4 3 2 1 2 3 4 5
4 5 4 3 2 3 4 5 4
3 4 5 4 3 4 5 4 3
2 3 4 5 4 5 4 3 2
1 2 3 4 5 4 3 2 1
2 3 4 5 4 5 4 3 2
3 4 5 4 3 4 5 4 3
4 5 4 3 2 3 4 5 4
5 4 3 2 1 2 3 4 5

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int n,A[101][101];
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=(n+1)/2;i++)
    for(int j=1;j<=(n+1)/2;j++)
    {
      if(i==j) A[i][j]=(n+1)/2;
      else if(i<j) A[i][j]=A[i][j-1]-1;
         else A[i][j]=A[i-1][j]-1;
      A[i][n+1-j]=A[n+1-i][j]=A[n+1-j][n+1-i]=A[i][j];
    }
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

18 nov 2018
Site-ul conține 868 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian