Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (14)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n (n<=20). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=7.
1 1 2 3 5 8 13
1 2 4 7 12 20 33
2 4 8 15 27 47 80
3 7 15 30 57 104 184
5 12 27 57 114 218 402
8 20 47 104 218 436 838
13 33 80 184 402 838 1676

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int n,A[21][21];
  cin>>n;
  A[1][1]=A[1][2]=A[2][1]=1;
  for(int i=3;i<=n;i++)
    A[1][i]=A[i][1]=A[1][i-1]+A[1][i-2];
  for(int i=2;i<=n;i++)
    for(int j=2;j<=n;j++)
      A[i][j]=A[i-1][j]+A[i][j-1];
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
    cout<<endl;

  }
  return 0;
}

20 feb 2019
Site-ul conține 875 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian