Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home 11 Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Flux maxim intr-o retea de transport (Edmonds-Karp).

#include<fstream>
#include<cstring>
using namespace std;
ifstream fin("maxflow.in");
ofstream fout("maxflow.out");

int C[1001][1001];//matricea costurilor
int n,m;
int T[1001];//vector TATA din BFS

int BFS() //returneaza 1 daca gaseste drum de crestere de la 1 la n
{
  int s=1,d=1,j,i,X[1001];
  memset(T,0,sizeof(T));
  memset(X,0,sizeof(X));
  X[1] = 1;T[1]=-1;
  while(s<=d)
  {  i=X[s];
    for(j=1;j<=n;j++){
      if(T[j]==0 && C[i][j]>0)
      {
        X[++d]=j;
        T[j]=i;
        if(j==n) return 1;
      }
    }
    s++;
  }
  return 0;
}

int flux_maxim()
{
  int i,minn,j,flux=0;
  while(BFS())//cat timp mai gaseste drumuri de crestere
   {
        minn=999999;
        j=n;
        while(j!=1)//calculeaza valoarea minima a drumului
        {
          if(C[T[j]][j]<minn)
            minn=C[T[j]][j];
          j=T[j];
        }
        j=n;
        while(j!=1)//scade capacitatile pe drumul de crestere
          {  C[T[j]][j]-=minn;
            C[j][T[j]]+=minn;
            j=T[j];
          }
         flux+=minn;//aduna minimul la fluxul maxim
   }
  return flux;
}

int main()
{
  int i,x,y,c;
  fin>>n>>m;
  for(i=0;i<=m;++i)
  {
    fin>>x>>y>>c;
    C[x][y]=c;
  }
  fout<<flux_maxim();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro