Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home 11 Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Cuplaj maxim in graf bipartit (cu flux maxim). http://infoarena.ro/problema/cuplaj

//cu matrice de adiacenta
#include<fstream>
#include<cstring>
using namespace std;
ifstream fin("cuplaj.in");
ofstream fout("cuplaj.out");
struct muchie {int x,y;};
int C[10001][10001];//matricea capacitatilor
int t1,t2,n;//cardinalele si nr total de noduri
int T[10001],X[10001];//vector TATA din BFS, coada din BFS
muchie S[10001];//solutia
int sk;//lungimea solutiei
 
int BFS() //returneaza 1 daca gaseste drum de crestere de la 0 la n
{
  int s=1,d=1,j;
  memset(T,0,sizeof(T));
  memset(X,0,sizeof(X));
  X[1]=0;T[0]=-1;
  while(s<=d)
  {
    for(j=1;j<=n;j++)
      if(T[j]==0 && C[X[s]][j]>0)
      {
        X[++d]=j;
        T[j]=X[s];
        if(j==n)
          return 1;
      }
    s++;
  }
  return 0;
}
 
void cuplaj_maxim()
{
  int j;
  while(BFS())//cat timp mai gaseste drumuri de crestere
   {
        j=n;
        while(j!=0)//inverseaza arcele
          {  C[T[j]][j]=0;
            C[j][T[j]]=1;
            j=T[j];
          }
   }
}
 
 
int main()
{
  int i,x,y,m;
  fin>>t1>>t2>>m;
  n=t1+t2;
  for(i=1;i<=m;++i)
  {
    fin>>x>>y;
    C[x][t1+y]=1;
  }
  for(i=1;i<=t1;i++) C[0][i]=1;
  n++;
  for(i=1;i<=t2;i++) C[t1+i][n]=1;
  cuplaj_maxim();
  for(i=1;i<=n;i++)
    if(C[n][i]==1) S[++sk].y=i;
  for(i=1;i<=sk;i++)
      for(int j=1;j<=n;j++)
         if(C[S[i].y][j]) S[i].x=j;
  fout<<sk<<endl;
  for(i=1;i<=sk;i++) fout<<S[i].x<<" "<<S[i].y-t1<<endl;
  return 0;
}

// cu listele de adiacenta
#include<fstream>
#include<cstring>
#include <vector>
using namespace std;
ifstream fin("cuplaj.in");
ofstream fout("cuplaj.out");
struct muchie {int x,y;};
int t1,t2,n;//cardinalele si nr total de noduri
int T[10001],X[10001];//vector TATA din BFS, coada din BFS
muchie S[10001];//solutia
int sk;//lungimea solutiei
vector<int> V[10001];//listele de adiacenta
int BFS() //returneaza 1 daca gaseste drum de crestere de la 0 la n
{
  int s=1,d=1,j;
  memset(T,0,sizeof(T));
  memset(X,0,sizeof(X));
  X[1]=0;T[0]=-1;
  while(s<=d)
  {
    for(int i=0;i<V[X[s]].size();i++)
    {
      j=V[X[s]][i];
      if(T[j]==0)
      {
        X[++d]=j;
        T[j]=X[s];
        if(j==n)
          return 1;
      }
    }
    s++;
  }
  return 0;
}
 
void cuplaj_maxim()
{
  int j;
  while(BFS())//cat timp mai gaseste drumuri de crestere
   {
        j=n;
        while(j!=0)//inverseaza arcele
          {  for(int i=0;i<V[T[j]].size();i++)
              if(V[T[j]][i]==j) V[T[j]].erase(V[T[j]].begin()+i);
            V[j].push_back(T[j]);
            j=T[j];
          }
   }
}
 
 
int main()
{
  int i,x,y,m;
  fin>>t1>>t2>>m;
  n=t1+t2;
  for(i=1;i<=t1;i++) V[0].push_back(i);
  for(i=1;i<=m;++i)
  {
    fin>>x>>y;
    V[x].push_back(y+t1);
  }
  n++;
  for(i=1;i<=t2;i++) V[t1+i].push_back(n);
 
  cuplaj_maxim();
 
  for(i=0;i<V[n].size();i++)
    S[++sk].y=V[n][i];
  for(i=1;i<=sk;i++)
      for(int j=0;j<V[S[i].y].size();j++)
        S[i].x=V[S[i].y][j];
  fout<<sk<<endl;
  for(i=1;i<=sk;i++) fout<<S[i].x<<" "<<S[i].y-t1<<endl;
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro