Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home 11 Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Componente biconexe.

#include<fstream>
#include<vector>
using namespace std;
ifstream fin("biconex.in");
ofstream fout("biconex.out");
int n,m,NIV[100001],ORD[100001],poz=1,X[100001],k;
vector<int> V[100001];//listele de adiacenta
int ns;
vector<int> S[100001];//solutia

int DF(int v,int niv)
{
  if(NIV[v])
    return NIV[v];//nivelul pe care e deja pus
  int minlvl=niv,minn,niv2;
  NIV[v] = niv;//pun nivelul
  ORD[v] = poz++;//ordinea in care sunt parcurse in df
  X[++k] = v;//adaug v in parcurgere
  for(int i = 0;i < V[v].size(); ++i)
  {
    niv2 = poz;
    minn = DF(V[v][i],niv+1);//parcurge incepand cu nodul adiacent
    if(minn>=niv)//exista muchie de intoarcere
    {
      ns++;//maresc nr solutii
      while(ORD[X[k]]>=niv2)//iau vb din vectorul parcurgerii df
      {
        S[ns].push_back(X[k]);//adaug varfurle in componenta biconexa
        k--;        //din parcurgerea df
      }
      if(S[ns].size())
        S[ns].push_back(v);//adaug si nodul initial
      else//daca nu s-a adaugat nimic
        ns--;

    }
    if(minn<minlvl)
      minlvl = minn;
  }
  return minlvl;//returneaza nivelul minim de intoarcere
}

int main()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int x,y;
    fin>>x>>y;
    V[x].push_back(y);
    V[y].push_back(x);
  }
  for(int i=1;i<=n;++i)
    if(!NIV[i])
      DF(i,1);
  fout<<ns<<endl;
  for(int i=1;i<=ns;++i)
  {
    for(int j=0;j<S[i].size();++j)
      fout<<S[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro