Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home 11 Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


OJI 2013 Bipermutari

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("biperm.in");
ofstream fout("biperm.out");
struct arc {int i,j;};
arc A[15000],B[15000];
int V[2][15000];
int n;
void citire()
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++) //A bipermutarea initiala
    fin>>A[i].i;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fin>>A[i].j;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      if(V[0][A[i].i]==0) //V[?][i] tine minte cele 2 pozitii
        V[0][A[i].i]=i; // pe case afla i
      else V[1][A[i].i]=i;
      if(V[0][A[i].j]==0)
        V[0][A[i].j]=i;
      else V[1][A[i].j]=i;
    }
}

int main()
{
  int nrsol=1,nrmin=0,inv,l,poz,ant,urm;
  citire();
  for (int i=1;i<=n;i++)
    if (B[i].i==0)
    {
      l=1;//lungimea ciclului
      inv=0;//cate sunt invers
      poz=i;//poz curenta
      B[poz]=A[poz]; //B=bipermutarea perfecta ceruta
      ant=poz; //varful anterior
      urm=B[poz].j;//varful urmator
      if (V[0][urm]==poz)
        poz=V[1][urm];//gaseste urmatorul pe prima linie
      else
        poz=V[0][urm];//sau pe a doua
      while (B[poz].i==0)//pana cand se intoarce
      {
        if (A[poz].i==B[ant].j)//pe acelasi sens
        {
          B[poz]=A[poz];//copiez
          l++;//maresc lungimea lantului
          ant=poz;//retin ultimul arc
          urm=B[poz].j;
          if (V[0][urm]==poz)
            poz=V[1][urm];
          else
            poz=V[0][urm];
        }
        else
        {//pe sens invers
          B[poz].i=A[poz].j;//inversez
          B[poz].j=A[poz].i;
          l++;//maresc lungimea lantului
          inv++;//maresc numarul de inversari
          ant=poz;//retin ultimul arc
          urm=B[poz].j;
          if (V[0][urm]==poz)
            poz=V[1][urm];
          else
            poz=V[0][urm];
        }

      }
      if (l>1)
        nrsol=nrsol*2;//numarul de solutii e putere a lui 2
      if (inv>l-inv)//determin numarul minim de inversari necesare
        nrmin=nrmin+l-inv;
      else
        nrmin=nrmin+inv;
    }
  fout<<nrsol<<" "<<nrmin<<endl;
  for(int i=1;i<=n;i++)
      fout<<B[i].i<<" ";
  fout<<endl;
  for(int i=1;i<=n;i++)
      fout<<B[i].j<<" ";
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro