Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home 11 Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


OJI 2009 - Descarca pm.doc

#include<fstream.h>

ifstream f("pm.in");
ofstream g("pm.out");

long c[101],mm=0;
int n;
long min=-1000000,max=1000000;

void citire(int &n, long a[102][102])
{ int i,j,k,x;
 f>>n;
 for(i=1;i<=n+1;i++)
  for(j=1;j<=n+1;j++)
   if(i==j) a[i][j]=0;
   else a[i][j]=min;
 for(i=1;i<=n;i++)
  {
   f>>c[i];
   a[i][n+1]=c[i];
  }
 for(i=1;i<=n;i++)
 { f>>k;
  for(j=1;j<=k;j++)
   { f>>x;
	a[x][i]=c[x];
   }
 }
}

void afis(long a[102][102],int n)
{ int i,j;
 g<<endl;
 for(i=1;i<=n+1;i++)
 { for(j=1;j<=n+1;j++)
   if(a[i][j]==min||a[i][j]==max) g<<"# ";
   else g<<a[i][j]<<" ";
   g<<endl;
 }
}

void rf(long a[102][102],int n)
{ int i,j,k;
 for(k=1;k<=n+1;k++)
  for(i=1;i<=n+1;i++)
  for(j=1;j<=n+1;j++)
   if(a[i][j]<a[i][k]+a[k][j] && a[i][k]!=min && a[k][j]!=min)
	{ a[i][j]=a[i][k]+a[k][j];
	 if(a[i][j]>mm) mm=a[i][j];
    }
}

void main()
{ long a[102][102];
 citire(n,a);
 if(n==1) g<<c[1]<<endl<<"0 0";
 else 
 rf(a,n);
 //afis(a,n);
 g<<mm<<endl;
 for(int i=1;i<=n;i++)
 {
  long mmm=0;
  for(int j=1;j<=n;j++)
    if(a[j][i]>mmm) mmm=a[j][i];
  g<<mmm<<" ";
  if(mm>a[i][n+1]) g<<mm-a[i][n+1]<<endl;
  else g<<a[i][n+1]-mm<<endl;
 }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro