Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (147)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (108)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (49)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home 7 Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Clasele VII-VIII  
[2010-11-21 - 15:46:40]
O proprietate interesanta a fractiilor ireductibile este aceea ca oricare dintre ele se poate obtine dupa urmatoarele reguli:
1) pe primul nivel se afla fractia 1/1
2) pe al 2-lea nivel se afla in stanga fractia 1/2 si in dreapta fractia 2/1
3) pe fiecare nivel k, sub fractia i/j de pe nivelul k-1 se plaseaza fractia i/(i+j) in stanga si fractia (i+j)/j in dreapta.
Primele 3 niveluri astfel obtinute sunt:
Nivelul 1: 1/1
Nivelul 2: 1/2 2/1
Nivelul 3: 1/3 3/2 2/3 3/1
Dandu-se o fractie oarecare prin numaratorul n si numitorul m (n,m intre 1 si 2000000000), determinati pe ce nivel se afla fractia data sau fractia ireductibila echivalenta cu fractia data.
Exemple: Fractia 12/8 se afla pe nivelul 3 (este echivalenta cu fractia ireductivila 3/2).
Fractia 13/8 se afla pe nivelul 6.
Rezolvare

[2010-12-13 - 22:33:58]
Numerele naturale se afiseaza intr-un triunghi ca in figura alaturata.
Fiecare numar este asezat in varful unui romb si aste unic determinat de cele 2 diagonale A si B, numerotate de la A1, respectiv B1, ca in figura.
Dat fiind un numar natural n de maxim 9 cifre, calculati si afisati coordonatele diagonalelor pe care se afla el.
Exemplu: 12 e pe A4 B2
6 e pe A1 B3
Rezolvare


[2011-01-09 - 23:45:40]
Se citesc 2 numere naturale n si p, fiecare cel mult 10000. Sa se calculeze un exponent maxim E astfel incat n factorial (1*2*3*...*n) sa fie divizibil cu p la puterea E.
Exemplu: n=7 si p=6 rezulta E=2 (deoarece 7! este divizibil cu 36 dar nu si cu 216)
Rezolvare

[2012-11-19 - 09:17:39]
Se citeste un numar natural n. Scrieti pe randuri separate primele n numere naturale care se pot forma ca mai jos.
1
11
21
1211
111221
312211
13112221
1113213211
31131211131221
....
Rezolvare

[2013-02-18 - 00:58:55]
Descriem un iceberg ca o matrice n*m in care valorile egale cu 1 reprezinta pozitii care apartin icebergului (sunt cu gheata), iar cele egale cu 0 pozitiile care apartin apei. Stiind ca icebergul este inconjurat de apa (nu exista nici o valoare de 1 pe marginea matricii) si ca regula de topire este urmatoarea: intr-un interval de timp se topeste o portiune care are cel putin doua laturi vecine cu apa, determinati si afisati cate intervale de timp sunt necesare ca icebergul sa se topeasca. De asemenea, afisati pentru fiecare interval de timp cate pozitii de gheata are icebergul la inceputul intervalului.
Exemplu:
6 7
0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0
se vor afisa:
4 (intervalele de timp)
16
12
8
2
Explicatie:
Dupa primul interval de timp ghetarul arata astfel:
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Dupa cel de-al doilea interval de timp ghetarul arata astfel:
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Dupa cel de-al treilea interval de timp ghetarul arata astfel:
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
iar la pasul urmator se topeste de tot.
Rezolvare

[2014-02-11 - 09:20:10]
Se citeste din fisierul date.in un numar natural n cu cel mult 5 cifre si apoi se citesc n numere intregi nenule cu cel mult 5 cifre fiecare.
Determinati daca exista 4 numere dintre cele citite care insumate sa dea rezultat 0. In caz afirmativ se vor afisa cele 4 numere, in caz contrar se va afisa mesajul nu exista. Un numar poate fi folosit de mai multe ori in suma.
Exemple:
Pentru datele de intrare
6
1 6 3 3 -9 -7
In acest caz exista mai multe solutii (de exemplu 1 3 3 -7, 3 3 3 -9) si se va afisa una dintre ele.
Pentru datele de intrare
4
1 2 -30 4
In acest caz nu exista solutie
Indicatie: Rezolvarea va avea ordinul de complexitate n patrat.
Rezolvare  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (147)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (108)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (49)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro