Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home 7 Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste din fisierul date.in un numar natural n cu cel mult 5 cifre si apoi se citesc n numere intregi nenule cu cel mult 5 cifre fiecare.
Determinati daca exista 4 numere dintre cele citite care insumate sa dea rezultat 0. In caz afirmativ se vor afisa cele 4 numere, in caz contrar se va afisa mesajul nu exista. Un numar poate fi folosit de mai multe ori in suma.
Exemple:
Pentru datele de intrare
6
1 6 3 3 -9 -7
In acest caz exista mai multe solutii (de exemplu 1 3 3 -7, 3 3 3 -9) si se va afisa una dintre ele.
Pentru datele de intrare
4
1 2 -30 4
In acest caz nu exista solutie
Indicatie: Rezolvarea va avea ordinul de complexitate n patrat.

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int S[200001],n,x[100001],gasit,a,b,c,d;

int main()
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++) fin>>x[i];
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
    if(x[i]+x[j]>=0) S[x[i]+x[j]]=1;
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(x[i]+x[j]<=0 && S[-x[i]-x[j]]!=0)
        {
          a=x[i];
          b=x[j];
        }
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(x[i]+x[j]==-a-b)
        {
          c=x[i];
          d=x[j];
          gasit=1;
        }
  if(gasit) fout<<a<<" "<<b<<" "<<c<<" "<<d;
  else fout<<"nu exista";
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro