Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home 9 Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


O masa de biliard poate fi reprezentata printr-o matrice cu n linii si m coloane (m impar) numerotate incepand cu 1.
Masa de biliard are in total 6 gauri plasate in cele 4 colturi si la mijlocul liniei 1 (1,m/2+1), precum si la miljlocul liniei n (n,m/2+1).
Dintr-o pozitie is,js se lanseaza o bila pe una dintre directiile: sud-est, sud-vest, nord-vest sau nord-est. Stabiliti in care dintre gauri va intra bila si dupa cati pasi.
Pasii sunt considerati numarul de pozitii ale matricii prin care trece bila. In momentul in care bila atinge o margine a mesei, bila ricoseaza simetric.
Se considera ca bila nu se va deplasa la infinit pe masa.
Exemplu:
4 5 2 2 (n,m,is,js)
sv (directia)
deplasarea va fi:
0 0 0 0 6
0 1 0 5 0
2 0 4 0 0
0 3 0 0 0
1 5 6 (gaura, pasi)

#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int a[100][100],n,m,i,j,k=1,d=1,gata=0,x,y,is,js;
char dir[3];
int gaura(int i,int j,int n,int m)
{
  if(i==1 && j==1 || i==1 && j==m/2+1 || i==1 && j==m || i==n && j==1 || i==n && j==m/2+1 || i==n && j==m)
    return 1;
  else return 0;
}

void afis(int a[100][100], int n, int m)
{ int i,j;
 for(i=1;i<=n;i++)
  {
    for(j=1;j<=m;j++) fout<<setw(3)<<a[i][j];
    fout<<endl;
  }
  fout<<endl;
}
int main()
{
  fin>>n>>m>>is>>js;
  fin>>dir;
  i=is, j=js;
  if(dir[0]=='n') d=-1;//pre nord
    else d=1;//spre sus
  if(dir[1]=='e')
  {// spre est pana la m
    while(j<=m && !gata)
    {
    if(j==1 && k!=1) j=2;
    if(gaura(i,j,n,m) && k!=1) { gata=1; x=i; y=j;}
    a[i][j]=k++;
    i=i+d;
    if(i==n+1)
    {
      i=n-1; d=-1;
    }
    else
      if(i==0)
      {
        i=2; d=1;
      }
    j++;
    }
  }
  else
  if(dir[1]=='v')
  {//spre vest pana la 1
    while(j>=1 && !gata)
    {
    if(gaura(i,j,n,m)) { gata=1; x=i; y=j;}
    a[i][j]=k++;
    i=i+d;
    if(i==n+1)
    {
      i=n-1; d=-1;
    }
    else
      if(i==0)
      {
        i=2; d=1;
      }
    j--;
    }
  }
  while(!gata && k<=n*m)
  {
  if(dir[1]=='v')//sa nu se faca spre este daca deva s-a dus spre este
  for(j=1;j<=m && !gata;j++)
  {
    dir[1]='x';// daca viitoare sa intre in acest for
    if(j==1 && k!=1) j=2;
    if(gaura(i,j,n,m) && k!=1) { gata=1; x=i; y=j;}
    a[i][j]=k++;
    i=i+d;
    if(i==n+1)
    {
      i=n-1; d=-1;
    }
    else
      if(i==0)
      {
        i=2; d=1;
      }
  }
  for(j=m-1;j>=1 && !gata;j--)
  {
    if(gaura(i,j,n,m)) { gata=1; x=i; y=j;}
    a[i][j]=k++;
    i=i+d;
    if(i==n+1)
    {
      i=n-1; d=-1;
    }
    else
      if(i==0)
      {
        i=2; d=1;
      }
  }
  }
  afis(a,n,m);
  fout<<x<<" "<<y<<" "<<k-1;
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro