Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Arbori Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Din fisierul graf.in se citeste un numar natural n (n<=100) si apoi muchiile unui graf neorientat conex cu n varfuri. Construiti un arbore partial al grafului dat si afisati in fisierul arbore.out vectorul de tati a acestui arbore avand radacina in varful 1.
Se poate afisa vectorul de tati al oricarui arbore partial cu radacina in varful 1.
exemplu:
graf.in
5
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
2 5
3 4
3 5
4 5
arbore.out
0 1 1 1 2


//transformare graf neorientat in arbore cu radacina 1
#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("graf.in");
ofstream fout("arbore.out");
int A[101][101],n,T[101],P[101];

void citire()
{
  fin>>n;
  int x,y;
  while(fin>>x>>y)
    A[x][y]=A[y][x]=1;
}

void BF(int v)
{
  int st=1,dr=1,Q[101];
  Q[st]=v;
  P[v]=1;
  while(st<=dr)
  {
    int i=Q[st];
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(!P[j] && A[i][j]==1)
      {
        dr++;
        Q[dr]=j;
        T[j]=i;
        P[j]=1;
      }
    st++;
  }
}

void afisare()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<T[i]<<" ";
}
int main()
{
  citire();
  BF(1);
  afisare();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro