Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Arbori Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se da o expresie aritmetica in forma poloneza prefixata. Expresia este formata din operatorii + - / * %, iar operanzii sunt litere mici.
Afisati expresia in forma normala (infixata) si in forma postfixata.
Exemplu:
expresie.in
-*bb**4ac
expresie.out
((b*b)-((4*a)*c))
bb*4a*c*-


#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("expresie.in");
ofstream fout("expresie.out");

char op[]="+-*/%";

struct nod
{
  char info;
  nod *st;
  nod *dr;
};

void read(nod* &r)
{
  char x;
  fin>>x;
  if(strchr(op,x)==NULL)
  {
    r=new nod;
    r->info=x;
    r->st=NULL;
    r->dr=NULL;
  }
  else
  {
    r=new nod;
    r->info=x;
    read(r->st);
    read(r->dr);
  }
}

void SRD(nod *r)
{
  if(strchr(op,r->info)) fout<<"(";
  if(r->st!=NULL) SRD(r->st);
  fout<<r->info;
  if(r->dr!=NULL) SRD(r->dr);
  if(strchr(op,r->info)) fout<<")";
}

void SDR(nod *r)
{
  if(r->st!=NULL) SDR(r->st);
  if(r->dr!=NULL) SDR(r->dr);
  fout<<r->info;
}

int main()
{
  nod *r;
  read(r);
  SRD(r);
  fout<<endl;
  SDR(r);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro