Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Backtracking Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se da un numar natural n (n<=5) si 2*n numere naturale cu cel mult 3 cifre fiecare reprezentand inaltimile in centimetri a 2*n soldati. Sa se aranjeze soldatii pe doua randuri a cate n soldati fiecare astfel incat fiecare soldat inafara de primul de pe rand sa aiba in stanga un soldat mai inalt decat el si fiecare soldat de pe randul 2 sa aiba in fata un soldat mai inalt decat el.
Exemplu:
3
183 180 169 195 193 184
Aranjarile posibie sunt:
195 193 184
183 180 169

195 193 183
184 180 169

195 193 180
184 183 169

195 184 183
193 180 169

195 184 180
193 183 169


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("soldati.in");
ofstream fout("soldati.out");

int X[15],P[15],A[15],n;

void afisare()
{
  for(int i=1;i<=n/2;i++) //randul 1
    fout<<A[X[i]]<<" ";
  fout<<endl;
  for(int i=n/2+1;i<=n;i++) //randul 2
    fout<<A[X[i]]<<" ";
  fout<<endl;
  fout<<endl;
}

int verif(int k)
{
  if(k!=1 && k!=n/2+1)
    if(A[X[k]]>=A[X[k-1]]) return 0;//stanga
  if(k>n/2)
    if(A[X[k]]>=A[X[k-n/2]]) return 0;//fata
  return 1;
}

void back(int k)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(P[i]==0)
    {
      X[k]=i;
      P[i]=1;
      if(verif(k))
        if(k==n) afisare();
        else back(k+1);
      P[i]=0;
    }
}

int main()
{
  fin>>n;
  n=n*2;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fin>>A[i];
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(A[i]<A[j])
      {
        int aux=A[i]; A[i]=A[j]; A[j]=aux;
      }
  back(1);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro