Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Subiect-admitere-2015-septembrie-informatica - Subiectul I - c)

//varianta iterativa
int distincte(int X[], int n)
{//verifica daca elementele lui X sunt distincte
 //facem toate perechile de indici (i,j) cu i<j
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(X[i]==X[j])//daca am gasit 2 elemente egale
        return 0; //nu sunt distincte
  return 1;//sunt distincte
}

//varianta recursiva
int distincterec(int X[], int n)
{//verifica daca elementele lui X sunt distincte
  if(n==0) return 1;//toate sunt distincte
  else
  {//verific daca X[n] apare in cele din fata lui
    for(int i=1;i<n;i++)//parcurg elementele cu indici de la 1 la n-1
      if(X[n]==X[i]) return 0;// se repeta X[n]
    return distincterec(X,n-1);// apelez recursiv pentru cele din fata
  }
}

22 sep 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian