Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Metoda bulelor
Se citeste un vector A cu n elemente numere intregi. Sa se ordoneze crescator elementele vectorului folosind metoda bulelor.

#include<iostream.h>
int n, a[20];

void citire()
{ int i;
 cin>>n;
 for(i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
}

void afis()
{ for(int i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";
}

void bule(int a[20], int n)
{ int i, aux, gata;
 do
 { gata=1;
   for(i=1;i<n;i++)
    if(a[i]>a[i+1]) 
     { aux=a[i]; 
	  a[i]=a[i+1]; 
      a[i+1]=aux; 
      gata=0;
     }
 }
 while(!gata);
}

void main()
{ citire();
 bule(a,n);
 afis();
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian