Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc doua numere naturale a si b. Sa se afiseze toate numerele n din intervalul [a,b] care au proprietatea ca atat patratul cat si cubul lor trasformate in baza 2 au acelasi numar de cifre de 0.
Un astfel de numar este 6, deoarece 36 si 216 au acelasi numar de cifre de 0 in scrierea lor in baza 2.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a,b,n,n2,n3,k1,k2;
  cout<<"a="; cin>>a;
  cout<<"b="; cin>>b;
  for(n=a;n<=b;n++)
  {  k1=0;
    k2=0;
    n2=n*n;
    n3=n*n*n;
    while(n2!=0)
    {
      if(n2%2==0) k1++;
      n2=n2/2;
    }
    while(n3!=0)
    {
      if(n3%2==0) k2++;
      n3=n3/2;
    }
    if(k1==k2) cout<<n<<" ";
  }
  return 0;
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian