Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n si apoi n numere naturale nenule cu cel mult 5 cifre fiecare. Afisati fractia ireductibila minima care se poate construi folosind numere dintre cele citite.
Exemplu: pentru n=5 si numerele 7 9 8 3 6 fractia este 1/3 (obtinuta din simplificarea fractiei 3/9)

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n,x,min=100000,max=0;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    cin>>x; //citesc numerele
    if(x<min) min=x;//calculez minimul
    if(x>max) max=x;//calculez maximul
  }
  int a=min, b=max;
  while(b!=0) //calculex cmmdc(min,max)
  {
    int r=a%b; a=b; b=r;
  }
  min=min/a; max=max/a;//simplific
  cout<<min<<"/"<<max;
  return 0;
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian