Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc dou numere naturale a si b. Afisati numrul care are suma maxim a exponentilor din descompunerea in factori primi. Daca ambele numere au aceeasi sum a exponentilor, atunci se va afisa oricare dintre ele.
Exemplu: pentru a=36, b=30 se va afisa 36 (36=2 la 2 * 3 la 2 , deci suma e 4, iar 30=2*3*5, deci suma e 3)

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a,b,x,sea=0,seb=0;
  cin>>a>>b;
  x=a;
  int d=2;
  while(x>1) //descompun factori primi
    if(x%d==0)
    {
      sea++; //numar factorii (in total vor fi suma exponentilor)
      x=x/d;
    }
    else d++;
  x=b;
  d=2;
  while(x>1)
    if(x%d==0)
    {
      seb++;
      x=x/d;
    }
    else d++;
  if(sea>seb) cout<<a;
  else cout<<b;
  return 0;
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian