Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
QuickSort

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int poz(int a[50000], int s, int d)
{
  int i,j,di,dj,aux;
  i=s; j=d; di=0; dj=1;
  while(i<j)
  {
   if(a[i]>a[j])
   {
     aux=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=aux;
     di=1-di; dj=1-dj;
   }
   i=i+di;
   j=j-dj;
  }
  return j;
}

void QS(int a[50000], int s, int d)
{
  int p;
  if(s<d)
  {
    p=poz(a,s,d);
    QS(a,s,p-1);
    QS(a,p+1,d);
  }
}

void citire(int a[50000], int &n)
{
  int i;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++) fin>>a[i];
}

void afis(int a[50000], int n)
{
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++) fout<<a[i]<<"\n";
}

int main()
{
  int a[50000], n;
  citire(a,n);
  QS(a,1,n);
  afis(a,n);
  return 0;
}


sau


#include<iostream.h>

int a[100],n;

void QS(int x , int y)//Quicksort
	{

	  if (x < y)
	  {
	   int i, j,aux,m;
	   m = a[(x+y)/2];
	   i = x-1;
	   j = y+1;
	   while (i < j)
	    {
		do j--;
		while (a[j] > m);
		do i++;
		while (a[i] < m);
		if (i < j)
		{
		  int aux;
		  aux = a[i];
		  a[i] = a[j];
		  a[j] = aux;
		}
	   }
	   QS(x, j);
	   QS(j+1,y);
	  }
	}

void main()
	{  int i;
	  cin>>n;
	  for(i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
	  QS(1, n);
	  for(i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";

	}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian