Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Construiti si afisati pe ecran o matrice care are un element pe prima linie, doua ce cea de a doua, ..., n pe ultima (matrice triunghiulara) si care contine in ordine numerele naturale de la 1 la n(n+1)/2.
Exemplu:
n=3 rezulta matricea
1
2 3
4 5 6

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace p10
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n=int.Parse(Console.ReadLine());
      int[][] a = new int[n][];
      int k = 1;
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        a[i] = new int[i + 1];
        for (int j = 0; j <= i; j++)
          a[i][j] = k++;
      }
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        for (int j = 0; j <= i; j++)
          Console.Write(a[i][j] + " ");
        Console.WriteLine();
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian