Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Sa se descompuna ca produs de doua numere naturale consecutive. Daca acest lucru nu este posibil, atunci sa se afiseze mesajul "IMPOSIBIL".
Exemple:
30 = 5*6
20 = 4*5
10 nu se poate descompune astfel.

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
  unsigned int n,x,d;
  cin>>n;
  d=1+4*n;
  if(sqrt(d)==floor(sqrt(d)))
  {
    x=(-1+sqrt(d))/2;
    cout<<x<<" "<<x+1;
  }
  else cout<<"IMPOSIBIL";
  return 0;
}
//rezolvarea se bazeaza pe rezolvarea ecuatiei x*x+x-n=0

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian