Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc 2 grafuri neorientate, unul cu n noduri si m muchii, iar celalalt cu k varfuri si l muchii, ambele date prin vectorul muchiilor. Sa se determine daca al doilea graf este subgraf al primului.

#include<fstream.h>
fstream f("date.in",ios::in);
fstream g("date2.in",ios::in);

int a[100][100],b[100][100],n,m,k,l;
void citire()
 {int x,y,i;
 f>>n>>m;
 for(i=1;i<=m;i++)
  {f>>x>>y;
  a[x][y]=1;
  a[y][z]=1;
  }
 g>>k>>l;
 for(i=1;i<=l;i++)
  {g>>x>>y;
  b[x][y]=1;
  b[y][x]=1;
  }
 }

int subgraf()
 {for(int i=1;i<=k;i++)
  for(int j=1;j<=k;j++)
  if(a[i][j]!=b[i][j]) return 0;
 return 1;
 }

void main()
 {citire();
 if(subgraf()) cout<<"da";
  else cout<<"nu";
 }


26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian