Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat cu n varfuri si m muchii, citit prin vectorul muchiilor. Sa se afiseze pe linii separate componentele sale conexe.
Ex: Pentru graful alaturat se vor afisa urmatoarele componente conexe:
1 2 4 5
3 7
6

#include<fstream.h>

int a[100][100],n,m,x[100],p[100];

void citire()
{ int i,l,c;
 ifstream f("g.in");
 f>>n>>m;
 for(i=1;i<=m;i++)
 { f>>l>>c;
  a[l][c]=1;
  a[c][l]=1;
 }
}

void bf(int k)
{ int i,s,d;
 x[1]=k;
 p[k]=1;
 s=d=1;
 while(s<=d)
 { for(i=1;i<=n;i++)
   if(a[x[s]][i]==1 && !p[i])
	{ d++;
	 x[d]=i;
	 p[i]=1;
	}
  s++;
 }
 for(i=1;i<=d;i++) cout<<x[i]<<" ";
 cout<<endl;
}

void main()
{ citire();
 int i;
 for(i=1;i<=n;i++)
  if(!p[i]) bf(i);
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian