Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n nenul. Construiti toate grafurile neorientate cu n varfuri.
Fiecare graf se va afisa atat ca matrice de adiacenta si prin vectorul muchiilor.
Doua grafuri sunt diferite daca au matricile de adiacenta diferite.

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
struct muchie
{
  int i,j;
};
int x[100000],n,m,nr=0;
muchie M[100000];

void Write()
{ int i,j;
 nr++;
 fout<<"solutia numarul "<<nr<<"\n";
 fout<<"vectorul muchiilor:\n";
 for(i=1;i<=m;i++) if(x[i]) fout<<M[i].i<<" "<<M[i].j<<"\n";
 fout<<"matricea de adiacenta:\n";
 int A[100][100]={0};
 for(i=1;i<=m;i++)
   if(x[i]) A[M[i].i][M[i].j]=A[M[i].j][M[i].i]=1;
 for(i=1;i<=n;i++)
    { for(j=1;j<=n;j++)
       fout<<A[i][j]<<" ";
     fout<<"\n";
    }
}

void Sub(int k,int n)
{ for(int i=0;i<=1;i++)
  {
     x[k]=i;;
     if(k==n) Write();
     else Sub(k+1,n);
  }
}
int main()
{  int i,j,k=1;
  fin>>n;
  for(i=1;i<n;i++)
    for(j=i+1;j<=n;j++)
      {
        M[k].i=i; M[k].j=j; k++;
      }
  m=n*(n-1)/2;
  Sub(1,m);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian