Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat cu n noduri si m muchii precizat prin lista muchiilor. Calculati distantele minime de la un nod citit s la toate celelalte noduri ale grafului. Distanta minima dintre doua varfuri este egala cu lungimea celui mai scurt lant care are cele doua noduri ca extremitati.
date.in:
8 12
1 2
1 3
2 4
2 5
3 4
4 5
4 6
4 8
6 7
7 8
3 6
5 6
2
date.out:
2->1:1
2->2:0
2->3:2
2->4:1
2->5:1
2->6:2
2->7:3
2->8:2

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int V[50][50];//listele de adiacenta
int n,m,s;//noduri/muchii/start
int p[50];//0 sau 1
int D[50];//distantele minime

void citire()
{
  int x,y,i;
  fin>>n>>m;
  for(i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>x>>y;
    V[x][0]++; V[x][V[x][0]]=y;
    V[y][0]++; V[y][V[y][0]]=x;
  }
  fin>>s;
}

void BF(int s)
{
  int st,dr,i,x[50],j;
  st=dr=1;
  p[s]=1;
  x[1]=s;
  D[s]=0;
  while(st<=dr)
  {
    for(i=1; i<=V[x[st]][0]; i++)
     {
      j=V[x[st]][i];
      if(!p[j])
        {
          dr++;
          x[dr]=j;
          p[j]=1;
          D[j]=D[x[st]]+1;
        }
     }
     st++;
  }
  for(i=1;i<=dr;i++) fout<<s<<"->"<<i<<":"<<D[i]<<endl;
}

int main()
{
  citire();
  BF(s);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian