Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat cu n noduri si m muchii precizat prin lista muchiilor. Se citesc apoi 2 varfuri x si y.
Afisati toate lanturile elementare care au ca extremitate initiala varful x si extremitate finala varful y.
date.in:
8 10
1 2
1 3
2 3
2 8
3 4
3 7
4 5
5 6
6 7
7 8
8 4
date.out:
8 2 1 3 4
8 2 1 3 7 6 5 4
8 2 3 4
8 2 3 7 6 5 4
8 7 3 4
8 7 6 5 4

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int A[50][50];
int n,m;
int p[50],X[50],x,y;

void citire()
{
  int p,q,i;
  fin>>n>>m;
  for(i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>p>>q;
    A[p][q]=A[q][p]=1;
  }
  fin>>x>>y;
}

void afis(int k)
{
  for(int i=1;i<=k;i++) fout<<X[i]<<" ";
  fout<<endl;
}

void back(int k)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!p[i] && A[X[k-1]][i]==1)
    {
      X[k]=i;
      p[i]=1;
      if(i==y) afis(k);
      else back(k+1);
      p[i]=0;
    }
}

int main()
{
  citire();
  X[1]=x;
  p[x]=1;
  back(2);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian