Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat cu n varfuri si m muchii prin lista muchilor si un varf k. Afisati toate ciclurile elementare care au ca extremitate initiala si finala varful k.
Exemplu:
date.in
8 10 1
1 2
1 4
2 3
3 4
3 5
5 6
7 8
4 6
1 3
2 4
date.out
1 2 3 1
1 2 3 4 1
1 2 3 5 6 4 1
1 2 4 1
1 2 4 3 1
1 2 4 6 5 3 1
1 3 2 1
1 3 2 4 1
1 3 4 1
1 3 4 2 1
1 3 5 6 4 1
1 3 5 6 4 2 1
1 4 2 1
1 4 2 3 1
1 4 3 1
1 4 3 2 1
1 4 6 5 3 1
1 4 6 5 3 2 1

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int A[50][50],n,m,k;
int X[50],p[50];

void afis(int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++) fout<<X[i]<<" ";
  fout<<endl;
}

void back(int k, int pas)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  if(!p[i] && A[X[pas-1]][i])
  {
    X[pas]=i;
    p[i]=1;
    if(X[pas]==k && pas>3) afis(pas);
    else back(k,pas+1);
    p[i]=0;
  }
}

int main()
{
  int x,y;
  fin>>n>>m>>k;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>x>>y;
    A[x][y]=A[y][x]=1;
  }
  X[1]=k;
  back(k,2);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian