Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf neorientat cu n noduri si m muchii precizat prin lista muchiilor. Calculati distantele minime dintre oricare doua noduri ale grafului si afisati distantele intr-o matrice A (nXn) in care fiecare element A[x][y] este egal cu distanta minima de la varful x la varful y. Distanta minima dintre doua varfuri este egala cu lungimea celui mai scurt lant care are cele doua noduri ca extremitati. Se va folosi parcurgerea in latime.
Exemplu:
date.in
8 9
1 2
1 4
2 3
3 4
3 5
5 6
7 8
4 6
date.out
0 1 2 1 3 2 # #
1 0 1 2 2 3 # #
2 1 0 1 1 2 # #
1 2 1 0 2 1 # #
3 2 1 2 0 1 # #
2 3 2 1 1 0 # #
# # # # # # 0 1
# # # # # # 1 0
(# semnaleaza faptul ca nu exista lant intre doua varfuri)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int A[100][100], D[100][100],n,m;

void citire()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int x,y;
    fin>>x>>y;
    A[x][y]=A[y][x]=1;
  }
}

void BF(int s)
{
  int C[100]={0};
  int d[100]={0};
  int st,dr,i;
  C[1]=s;
  d[s]=1;
  st=dr=1;
  while(st<=dr)
  {
    for(i=1;i<=n;i++)
      if(A[C[st]][i] && d[i]==0)
      {
        dr++;
        C[dr]=i;
        d[i]=d[C[st]]+1;
      }
    st++;
  }
  for(i=1;i<=dr;i++) D[s][C[i]]=d[C[i]]-1;
}

int main()
{
  citire();
  int i,j;
  for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=n;j++) D[i][j]=-1;
  for(i=1;i<=n;i++) BF(i);
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    for(j=1;j<=n;j++)
      if(D[i][j]!=-1) fout<<D[i][j]<<" ";
      else fout<<"# ";
    fout<<endl;
  }
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

26 mai 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian