Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se dă un graf neorientat cu n (n<=100) vârfuri si m muchii prin lista muchiilor. Afisați toate subgrafurile pe care le are. Fiecare subgraf va fi afișat astfel:
- vârfurile lui
- matricea de adiacență
Exemplu:
graf.in
3 2
1 2
1 3
graf.out
Varfurile subgrafului: 1
Matricea de adiacenta:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Varfurile subgrafului: 1 2
Matricea de adiacenta:
0 1 0
1 0 0
0 0 0
Varfurile subgrafului: 1 2 3
Matricea de adiacenta:
0 1 1
1 0 0
1 0 0
Varfurile subgrafului: 1 3
Matricea de adiacenta:
0 0 1
0 0 0
1 0 0
Varfurile subgrafului: 2
Matricea de adiacenta:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Varfurile subgrafului: 2 3
Matricea de adiacenta:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Varfurile subgrafului: 3
Matricea de adiacenta:
0 0 0
0 0 0
0 0 0


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("graf.in");
ofstream fout("graf.out");

int n,m,A[101][101],X[101];

void afisare(int k)
{
  fout<<"Varfurile subgrafului: ";
  for(int i=1;i<=k;i++)
    fout<<X[i]<<" ";
  fout<<endl;
  fout<<"Matricea de adiacenta:\n";
  int P[101]={0};
  for(int i=1;i<=k;i++)
    P[X[i]]=1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(P[i] && P[j]) fout<<A[i][j]<<" ";
      else fout<<"0 ";
    fout<<endl;
  }
}

void back(int k)
{
  for(int i=X[k-1]+1;i<=n;i++)
  {
    X[k]=i;
    afisare(k);
    back(k+1);
  }
}

int main()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int x,y;
    fin>>x>>y;
    A[x][y]=A[y][x]=1;
  }
  back(1);
  return 0;
}

08 dec 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian