Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Intr-o fabrica exista n sectii numerotate de la 1 la n. Sectia 1 este sectia de intrare a materiilor prime, iar sectia n cea de livrare a produselor finite. Celelalte n-2 sectii sunt sectii de productie care primesc produse intermediare de la alte sectii si livreaza la randul lor produse intermediare altora. O sectie nu poate livra un produs decat dupa ce ii sosesc produsele intermediare de la sectiile de care depinde ea. Se cunosc cele m perechi de sectii (i,j) cu semnificatia ca sectia i furnizeaza produse sectiei j si, de asemea, se cunoaste pentru fiecare astfel de pereche durata transportului intre cele 2 sectii. Se cere sa se determine durata productiei, adica timpul scurs de la inceperea functionarii sectiei 1 si pana la sosirea produselor la sectia n. (se considera ca timpul de prelucrare in fiecare sectie este 0)

#include<fstream.h>

ifstream f("date.in");
ofstream g("date.out");

int a[100][100],n,m,min=-16000;

void citire()
 {int c,x,y,i;
 f>>n>>m;
 for(i=1;i<=n;i++)
  for(int j=1;j<=n;j++)
  if(i==j) a[i][j]=0;
   else a[i][j]=min;
  for(i=1;i<=m;i++)
   {f>>x>>y>>c;
   a[x][y]=c;
   }
 }

 void rf()
 {for(int k=1;k<=n;k++)
  for(int i=1;i<=n;i++)
  for(int j=1;j<=n;j++)
  if(a[i][j]<a[i][k]+a[k][j] && a[i][k]!=min && a[k][j]!=min)
   a[i][j]=a[i][k]+a[k][j];
 }

 void main()
 {citire();
  rf();
  g<<a[1][n]<<endl; 
 }

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian